Prace ziemne to niezbędny element wielu inwestycji, szczególnie budowlanych. O ile niewielkiej głębokości wykopy nie sprawiają zbyt dużego problemu, o tyle te większe wymagają odpowiedniego podejścia. Jedną z kwestii dość istotnych jest właściwe zabezpieczenie wykopów, co nie tylko zapewnia bezpieczeństwo osób pracujących przy ich wykonywaniu ale wpływa również na odpowiednie wykonanie całej konstrukcji.

Sposoby zabezpieczania wykopów

Zabezpieczanie wykopów uzależnione jest od bardzo wielu czynników. Jednym z nich jest wielkość wykopu, który jest wykonywany. Ponadto na wybór metody zabezpieczenia wykopu wpływa również rodzaj gruntu, w którym jest on wykonywany czy też pora roku, w jakiej realizowane są prace. Jeśli grunt jest mało stabilny, jak na przykład piasek wówczas ryzyko jego obsuwania jest o wiele większe niż w przypadku innych rodzajów gruntu. Tak samo bardziej narażone na obsuwanie się ścian są wykopy prowadzone w porze wiosennej czy jesiennej, gdzie istnieje większe prawdopodobieństwo opadów, które mogą być przyczyną osuwiska.

Szczelne ścianki to jedna z często stosowanych metod zabezpieczeń. Jest nie tylko szybka, ale również zdaniem wielu stosujących generuje najniższe koszty. Może być stosowana w wielu przypadkach, jednak jej wykonywanie wymaga użycia wibromłota. Dlatego w sytuacji gdy jego wykorzystanie może powodować dodatkowe osunięcia gruntu lub inne uszkodzenia wykopu, wówczas powinno się rozważyć zastosowanie innych metod.

Alternatywą jest między innymi tak zwana ścianka berlińska. Jej wykonanie zajmuje więcej czasu niż wykonanie ścianki szczelnej, jednak może być stosowana w wielu sytuacjach, gdzie pierwsza metoda zawodzi. Jej szczelność jest jednak nieduża, dlatego stosuje się ja w sytuacjach wykopów powyżej wód gruntowych.

Kotwy gruntowe – kiedy się je stosuje?

Kotwy gruntowe to sposób na wzmocnienie wykopów w bardzo wielu, nawet dość trudnych sytuacjach. Stosowane są również jako rozwiązanie stałe w celu wzmocnienia całej konstrukcji budynku. Umieszcza się je w odpowiednich otworach, wykonanych w ścianach wykopów. Zalewa się je cementem, po czym umieszcza w otworze wybrany rodzaj kotew. Po ich prawidłowym umieszczeniu można przystąpić do dalszych czynności. W zależności od rodzaju wybranej kotwy różne są także sposoby dalszego postępowania z nimi. Najczęściej stosowane są kotwy linowe lub prętowe, dobiera się je często w zależności od wielkości wykopu czy wielkości wykonywanych otworów. Pewną alternatywą są kotwy samowiercące, które nie wymagają tak długiego procesu przygotowania. Wiercenie otworu, zalewanie cementem i dalszego kroki wykonywane są w czasie jednej czynności. Z pewnością znacznie skraca to czas ich umiejscowienia, jednakże nie zawsze mogą być one stosowane. Zależy to przede wszystkim od rodzaju gruntu, ale także od rodzaju konstrukcji, pod którą wykopy sa przygotowywane. Jednakże bez względu na sytuację, zawsze można znaleźć odpowiednie sposoby zabezpieczenia wykopu tak, aby prace szły zgodnie z projektem i nie sprawiały problemów.